Dnes je úterý 28. leden 2020, svátek má Ingrid

Naše aktivity

02.01.2020

Oddlužení tzv. dětských dlužníků

Prvního říjnového dne nabyla účinnosti další novela insolvenčního zákona, která se však oproti již několikrát rozebírané velké novele účinné od 1. června tohoto roku omezila na jeden paragraf. 

16.12.2019

Skončení pracovního poměru v otázkách a odpovědích

Skončení pracovního poměru je téma stále aktuální, proto už o něm také bylo nejen v Ad rem napsáno mnoho. Pojďme se ale na tuto problematiku podívat zase z jiného úhlu, formou otázek a odpovědí, s nimiž se setkávám na svých seminářích nebo které v praxi řeším.

13.12.2019

Průměrný výdělek a jeho vliv na odstupné a podporu v nezaměstnanosti

Při výpočtu hrubé mzdy zaměstnance hraje velmi významnou roli průměrný hrubý hodinový výdělek.
Jeho výpočet jednoznačně upravuje zákoník práce (§§ 351 – 362).

21.11.2019

Světový den pozdravů

Dnes je SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ.

Už jste na ulici pozdravili třeba někoho úplně neznámého a ještě k tomu přidali i úsměv? Vždyť stačí tak málo k tomu, udělat někomu radost 
Tak ahoooj a přejeme krásný den!

20.11.2019

27. listopadu nás čeká KONFERENCE PERSONALISTŮ!

Finišujeme s přípravami!
Týden uteče jako voda a 27. listopadu se uvidíme v Brně na naší KONFERENCI PERSONALISTŮ.


12.11.2019

Irena Spirová, jednatelka společnosti, ve finále soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

Dne 12. listopadu slaví společnost TSM, spol. s r.o. narozeniny, letos už své devětadvacáté. Je nám skutečně velkým potěšením, že Vás můžeme vzděláním a osobním růstem provázet již třetí dekádu. A je pro nás rovněž velmi potěšující to, že se jednatelka společnosti, Irena Spirová, probojovala do finále soutěže Ocenění českých podnikatelek.

10.10.2019

Grafická soutěž

O zálibě naší kolegyně a současně lektorky specializující se na zákoník práce, Kláry Gottwaldové, jsme psali už i v našem časopisu Ad rem. Klára ve volném čase velmi ráda kreslí. A nyní se zúčastnila soutěže o návrh zimního designu kelímku na kávu.

10.09.2019

Vnímání těla během sedavé práce

Nejspíš jsme si všichni vědomi toho, že trávení jedné třetiny až poloviny dne v jedné strnulé pozici není vhodné pro žádný živý organismus. I lidské tělo je stvořeno pro pohyb. Vlastně nejen naše tělesná schránka potřebuje pro svůj vývoj dynamiku. A vývoj nekončí dospělostí, probíhá celý život.

09.09.2019

Darování krve jako překážka v práci na straně zaměstnance

Darování krve i krevní plazmy je považováno za překážku v práci na straně zaměstnance. Překážka v práci na straně zaměstnance je situace, kdy zaměstnanec nemůže pro zaměstnavatele konat práci dle pracovní smlouvy. Právní úprava překážek v práci na straně zaměstnance je pak rozmělněna mezi zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
Darování krve i krevní plazmy je považováno za překážku v práci na straně zaměstnance. Překážka v práci na straně zaměstnance je situace, kdy zaměstnanec nemůže pro zaměstnavatele konat práci dle pracovní smlouvy. Právní úprava překážek v práci na straně zaměstnance je pak rozmělněna mezi zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

09.09.2019

Oddlužení po novele

V červnu nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadně změnila podmínky pro povolení oddlužení a jeho plnění, když hlavním cílem novelizované právní úpravy by mělo být zpřístupnění institutu oddlužení širšímu okruhu dlužníků, zejména těm, kteří mají vícečetné exekuce a za původních podmínek by na povolení oddlužení nedosáhli.

12.08.2019

Vzdělávání našich zaměstnanců přes POVEZ II

Jedna z našich zaměstnankyň se účastní projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II), který se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

24.06.2019

Nemoc jako překážka při skončení pracovního poměru? Je „neschopenka“ záchranou zaměstnance?

Autoři se ve své advokátní praxi nezřídka setkávají s dotazy zaměstnavatelů, zda je zaměstnanec chráněn pro účely rozvázání pracovního poměru v době, kdy je dočasně práce neschopným (DPN). Zcela běžný postup zaměstnanců v praxi je takový, že zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď, následně ještě téhož dne odchází k lékaři, který zaměstnanci vypíše „neschopenku“. Má zaměstnanec vyhráno z hlediska ochrany před výpovědí?

08.06.2019

Starosta vedlejší obce jako žadatel o informaci

Nedávno jsem se na odborném školení setkal s otázkou: Starosta sousední obce nám (myšlena obec XY) posílá opakovaně žádosti o informace v režimu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Minule nám touto cestou poslal patnáct dotazů. Je to tak v pořádku? Neměl by volit jinou cestu? Musíme mu požadované informace poskytovat přednostně?

06.06.2019

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

U některých zaměstnanců se změnily od 1 ledna podmínky pro výpočet základu daně z příjmů ze závislé činnosti, od 1. dubna byla upravena povinnost plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a od 1. května se zvýšila částka úhrnu příjmů ze závislé činnosti pro zdanění daní vybírané srážkou zvláštní sazbou. K těmto změnám provedeným v zákoně o daních z příjmů je nutno připočítat ještě jednu změnu ve výpočtu základu daně z příjmů ze závislé činnosti, která vyplývá ze změn provedených zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, a to v souvislosti se zrušením „karenční doby“. 

06.06.2019

Pracovní poměr na dobu určitou - vybrané otázky a odpovědi

Když se řekne „třikrát tři“ nebo též „třikrát a dost“, i méně zkušený personalista ví, o co jde. Ano, spojí si to s právní úpravou pracovních poměrů na dobu určitou, konkrétně s pravidlem obsaženým v ustanovení § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“). Druhý odstavec tohoto ustanovení zní: „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“

03.06.2019

Den dětí

Na Den dětí jsme dětem z dětské skupiny Eliška ve Vyškově vykouzlili úsměv na tváři dortem s myšičkami 

03.05.2019

Mezinárodní den svobody tisku

Na dnešek připadá MEZINÁRODNÍ DEN SVOBODY TISKU.
 
Svoboda tisku představuje právo na svobodu médií a má zajišťovat svobodné utváření názorů. Světový den svobody tisku se připomíná od roku 1993 právě dnes, tedy 3. května.

30.04.2019

Zákon o zpracování osobních údajů

Dne 24. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikován dlouho očekávaný zákon o zpracování osobních údajů.  

04.03.2019

Mezinárodní den žen

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN každoročně připadá na 8. března. Dámy, udělejte si radost a potěšte se zajímavým školením  Pánové, potěšte své manželky, partnerky, maminky či kamarádky trošku netradičně a obdarujte je kurzem, který jim vykouzlí úsměv na tváři 

03.03.2019

K některým aspektům výkonu práce z domova

Práce z domova (často též nazývána anglickým názvem „home office“ či „home working“) bývá mnohdy vítanou alternativou ke klasickému pracovnímu poměru. Jde o flexibilní formu výkonu práce zaměstnance pro zaměstnavatele. V praxi v souvislosti s výkonem práce z domova vyvstává řada otázek a praktických problémů, na které se nyní pokusím krátce odpovědět.  

03.03.2019

K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené

S novým rokem zaměstnavatelé často řeší řadu otázek, které souvisí s čerpáním dovolené, s nevyčerpáním „staré“ dovolené a další související otázky. Pojďme se nyní na problematiku dovolené a některé aspekty jejího čerpání podívat podrobněji.

03.03.2019

Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky před uplynutím přiměřené lhůty k odstranění

Při sjednávání pracovního poměru jsou pracovní výsledky budoucího zaměstnance velmi důležité kritérium. Toto kritérium je hodnoceno již ve fázi před uzavřením pracovního poměru, typicky hodnocení životopisu, úvodní pohovor apod. 

03.03.2019

Příplatky za práci přesčas, ve svátek a o víkendu, čerpání náhradního volna

Za práci přesčas náleží zaměstnanci příplatek ve výši 25 % z průměrného hrubého hodinového výdělku, zaměstnanec se může se zaměstnavatelem domluvit na čerpání náhradního volna za práci přesčas.

13.12.2018

Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (fikce)

Pracovní poměr může zásadně vzniknout se dvěma různými délkami trvání. Zákoník práce ve svém ustanovení §39 primárně předpokládá vznik pracovního poměru na dobu neurčitou, připouští však výslovné sjednání poměru i na dobu určitou, ovšem pouze za podmínek uvedených v odstavci 2 až 4, a to především ohledně doby trvání.

11.12.2018

BRNO - vlaková výluka

POZOR, VLAKOVÁ VÝLUKA V BRNĚ.

07.09.2018

02.07.2018

GDPR prakticky – otázky a odpovědi z pohledu zaměstnavatele

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“). Na nás všechny se bezesporu ze všech stran minimálně posledního půl roku zkratka GDPR doslova hrne ze všech stran. Je tedy GDPR skutečně takový strašák? A jak jsme se na vstup GDPR v účinnost připravili?

10.03.2018

Několik poznámek k problematice kritiky.

Kritika je něco, čemu se většina lidí ráda vyhýbá. A přitom pro nás může být kritika prospěšná, pokud je správně použita.
Problémem je už samotný pojem kritika. 

09.03.2018

Povinnosti zaměstnanců vyplývající ze zákoníku práce

Zákoník práce – zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdější předpisů, který je v účinnosti od 1.1.2007, už nezná dlouho ( a stále) běžně používaný pojem „porušení pracovní kázně“. Namísto toho najdeme ve výpovědních důvodech pod § 52 pojem „porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci". Často si v praxi nevíte rady, o které předpisy vlastně jde. Nejčastěji je to právě základní pracovněprávní předpis - zákoník práce.

04.03.2018

Aktualizace vývoje exekucí v ČR

V posledním vydání časopisu Ad rem ročníku 2017 jsme se zabývali vývojem exekucí v České republice a porovnáním let 2015 a 2016.
Po vydání posledního čísla byly zveřejněny i údaje za rok 2017 a můžeme se tak nyní podívat i na ně. Vývoj nicméně není nijak překvapivý, opět došlo k nárůstu počtu exekucí a to o 4,8 % i osob v exekučním řízení a to o 3,4 % (cca 31 000 osob) při srovnání let 2017 a 2016. 

04.03.2018

Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2018

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti lze uplatnit za podmínek uvedených v § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je však potřeba přihlédnout k některým změnám, které s účinností od 1. ledna 2018 pro uplatnění daňového zvýhodnění platí. 

03.03.2018

Jak se určuje výše odstupného

Ačkoliv by se mohlo zdát, že v této věci personalisté nechybují, není to pravda. Jakou situaci mám na mysli? Určení výše odstupného při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z tzv. organizačních důvodů, tedy z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nejčastěji pro nadbytečnost zaměstnance v příčinné souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně.

03.03.2018

Dávka otcovské poporodní péče

S účinností od 1. 2. 2018 zná zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nový druh dávky, a tou je dávka otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“), komu náleží a v čem tato dávka spočívá, se dozvíme níže.

03.03.2018

Květen - měsíc GDPR

Čtyři „tajemná“ písmena GDPR jsou v praxi skloňována stále častěji. O co se tedy vlastně jedná? Jde o Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (v ČR účinné od 25. 5. 2018). O tomto Nařízení se hovoří jako o nejvýznamnějším legislativním počinu v oblasti ochrany osobních údajů za posledních několik (snad i desítek) let. Jedná se o (na tyto poměry) opravdu rozsáhlý právní předpis, který přináší přísnější úpravu ochrany osobních údajů, než jak ji známe dnes. S ohledem na tuto skutečnost je tedy nutné, aby i personální oddělení u zaměstnavatelů (a nejen ta) byla s touto právní úpravou seznámena.

18.06.2016

12.04.2016

Divadelní představení Drahouškové

Dne 12.4.2016 jsme vyrazili za kulturou do Besedního domu ve Vyškově na představení Drahouškové. V hlavní rolích se představili Pavel Zdeníček, Jana Paulová a David Suchařípa. Jednalo se o komedii francouzské autorky Dany Laurentové. Drahouškové velice vtipně zabývají otázkou fungování rodiny v 21. století. Výborně jsme se pobavili a můžeme toto představení jen doporučit.

Tým TSM

03.12.2015

26.09.2015

01.12.2014

12.09.2014

26.02.2013

17.09.2012

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Sledujte nás na LinkedIn


Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

E-mailový zpravodaj